Skip to content
Menu
0.00лв.0
Your cart is empty. Go to Shop
0.00лв.0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Застраховка живот

Вземете безплатна оферта!

Ники Николов
Николай Николов

Николай Николов

Какво представлява застраховката живот?

Застраховката живот е писмено споразумение между Застраховащия и Застрахователя, съгласно което Застрахователят се задължава да предостави застрахователно покритие и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователното събитие с уговорените в застрахователния договор условия. В замяна на това притежателят на застрахователната полица плаща премии на Застрахователя.

Какво представлява застраховката живот?

Застраховката живот е писмено споразумение между Застраховащия и Застрахователя, съгласно което Застрахователят се задължава да предостави застрахователно покритие и да изплати застрахователна сума или част от нея при настъпване на застрахователното събитие с уговорените в застрахователния договор условия. В замяна на това притежателят на застрахователната полица плаща премии на Застрахователя.

Основни понятия

Застраховател

Застраховател

е съответната застрахователна компания.

Застраховащ /договорител

Застраховащ /договорител

е лицето, което като страна сключва застрахователен договор със Застрахователя.

Застраховано лице /застрахован

Застраховано лице /застрахован

е лицето, чийто живот, здраве и/или телесна цялост са застраховани. Застраховащият и Застрахованият може да са едно и също лице.

Ползващо лице /бенефициент

Ползващо лице / бенефициент

е лицето, посочено да получи застрахователната сума или част от нея при настъпване на застрахователно събитие.

Застрахователната сума

Застрахователната сума

е паричната сума, до чийто размер Застрахователят е длъжен да извърши плащане при настъпване на застрахователно събитие, съгласно условията на договора.

Застрахователна премия

Застрахователна премия

е сумата, която Застраховащият дължи на Застрахователя, като плащане по договора.

Застрахователно събитие

Застрахователно събитие

е настъпването на покрит риск по застраховката през срока на застрахователното покритие.

Срокът

Съоръжения от специален тип

Слънчеви и отоплителни инсталации; сателитни антени, огради, кладенци, външни чешми

Понятието „Злополука“

Понятието „Злополука“

събитие, настъпило независимо от волята на застрахованото лице, което внезапно, външно, механично или химически действа върху неговото тяло и предизвиква телесна повреда или фатален край. За злополука се считат следните независими от волята на застрахованото лице събития – удавяне, изгаряния, попарвания, гръмотевични и токови удари, вдишване на газове и пари, приемане на отровни или разяждащи вещества, освен в случаите, когато това става постепенно, изкълчване на крайници, разтегляния и скъсвания на мускулите, сухожилията, връзките и обвивките на крайниците и на гръбначния стълб в резултат на внезапно отклонение от планираното движение.

Кой трябва да сключи застраховка живот?

Застраховката живот дава мощна финансова инжекция на Застрахования при трайно загубена или намалена работоспособност, причинена от злополука и осигурява финансова подкрепа и сигурност на ползващите лица /бенефициенти/, след настъпил фатален край на Застрахования.

Може би ключовият въпрос, който трябва да си зададете, когато става въпрос за сключване на застраховка живот е дали в живота ви има хора, включително членове на семейството или служители, които зависят финансово от вас?

Ето няколко примера за хора, които със сигурност е редно да притежават застраховка живот:

Кой трябва да сключи застраховка живот?
  • Личната отговорност е винаги на първо място. Още в момента, в който ни се роди дете, ние поемаме лична отговорност да се грижим за него, поне до осемнадесетата му година. Нека предположим, че средно ще даваме за издръжка на нашето дете по 400 лева на месец. За една година това прави 4 800 лева. За 18 години, това прави 86 400 лева. Това е задължителен и необходим разход за нас. Ако децата са две, сумата е по две. Ако през тези 18 години се случи нещо фатално с единия или двамата родители, това със сигурност ще доведе до финансови затруднения, относно грижите за детето. Застраховката живот ще гарантира, че децата ще имат необходимият финансов ресурс, докато не започнат да се грижат сами за себе си.

Кой трябва да сключи застраховка живот?

Кой трябва да сключи застраховка живот?

Застраховката живот дава мощна финансова инжекция на Застрахования при трайно загубена или намалена работоспособност, причинена от злополука и осигурява финансова подкрепа и сигурност на ползващите лица /бенефициенти/, след настъпил фатален край на Застрахования.

Може би ключовият въпрос, който трябва да си зададете, когато става въпрос за сключване на застраховка живот е дали в живота ви има хора, включително членове на семейството или служители, които зависят финансово от вас?

Ето няколко примера за хора, които със сигурност е редно да притежават застраховка живот:

  • Личната отговорност е винаги на първо място. Още в момента, в който ни се роди дете, ние поемаме лична отговорност да се грижим за него, поне до осемнадесетата му година. Нека предположим, че средно ще даваме за издръжка на нашето дете по 400 лева на месец. За една година това прави 4 800 лева. За 18 години, това прави 86 400 лева. Това е задължителен и необходим разход за нас. Ако децата са две, сумата е по две. Ако през тези 18 години се случи нещо фатално с единия или двамата родители, това със сигурност ще доведе до финансови затруднения, относно грижите за детето. Застраховката живот ще гарантира, че децата ще имат необходимият финансов ресурс, докато не започнат да се грижат сами за себе си.

Това бяха само няколко примера, за това, кои категории хора със сигурност се нуждаят от застраховка живот. Истината е, че всеки от нас има нужда от такава „въздушна възглавница“. „Въздушна възглавница“, която никой от нас не вижда, не може да пипне, но тя ще се отвори в точния момент, именно, когато се нуждаем най-много от нея. С тази защита не е нужно да предвиждаме бъдещето, защото сме подготвени за него. Не е нужно да предвиждаме колко пари ще трябва да даваме за здраве, тъй като Застрахователят ще плати, ако се наложи.

Така че, ако в живота ви има хора, които зависят от вашите доходи и нямате огромна банкова сметка, която да оставите след себе си, застраховката живот е задължителният финансов инструмент във вашето портфолио.

Примери за застраховка живот

Важно да се знае!

  • Животозастраховането е правно обвързващ договор.
  • За да може договорът да бъде изпълним, заявлението за животозастраховане, трябва точно да разкрива миналото и настоящото здравословно състояние и високорисковите дейности на застрахования.
  • За да остане в сила полицата за животозастраховане, нейният притежател трябва да плати предварително една премия или да плаща редовни премии с течение на времето.
  • При настъпил фатален край на Застрахования, посочените ползващи лица /бенефициенти/ на полицата, ще получат застрахователната сума.
  • Застраховката живот е толкова добра, колкото и финансовата сила на компанията, която я издава. Държавният гаранционен фонд може да плаща вземания, ако издателят на полицата не може.

Николай Николов

Застрахователни услуги

Контакти

Абонирайте се 

Получавайте информация за всички новости свързани с нашите услуги и продукти.

Всички права запазени! | Изработка на сайт Easy Web

Всички права запазени! | Изработка на сайт Easy Web